O nama

Udruženje „DOBRA VILA ZA VAS“

je nevladina organizacija, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pomoći i podrške socijalno ugroženoj deci.

Udruženje „DOBRA VILA ZA VAS“ je nevladina organizacija, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pomoći i podrške socijalno ugroženoj deci.  Naši ciljevi i zadaci su:
 • Pomoć i podrška socijalno ugroženoj deci;
 • Organizacija prikupljanja fondova za socijalno ugroženu decu;
 • Organizacija dobrotvornih akcija u vidu prikupljanja odeće, hrane i sredstava za ličnu higijenu;
 • Organizacija kreativnik radionica i igraonica za decu;
 • Pomoć pri praćenju problematičnih porodica radi smanjenja rizika zlostavljanja nad decom u istima; 
 • Zastupanje interesa članova Udruženja pred lokalnim i republičkim organima;
 • Saradnja sa humanitarnim organizacijama , dobrotvorima i donatorima koji žele da podrže rad Udruženja ; 
 • Ostvarivanje kontakta i saradnje sa ciljno bliskim organizacijama u Srbiji i svetu radi obezbeđivanja sredstava i logističke podrške ciljeva Udruženja;
 • Organizacija društveno-korisnih i humanitaarnih akcija u domenu  ciljeva Udruženja;
 • Uspostavljanje i razvoj lokalne, međugradske i međunarodne saradnje i razmene znanja,iskustava i dobre prakse sa drugim Udruženjima i angažovanim pojedincima;
 • Ostvarivanje svih ostalih ciljeva koji mogu da doprinesu razvoju ili promociji pitanja od značaja za Udruženje.

Udruženje „DOBRA VILA ZA VAS“ je nastalo iz velike ljubavi, želje i potrebe da se pomogne socijalno ugroženoj deci, bolesnoj deci, porodicama.
Osnivač Udruženja je Radica Jovanović, koja kao član Udruženja distrofičara izdaje jednu, potom i svoju drugu knjigu pesama namenjenu deci, i sav prihod od prodaje daruje oboleloj deci.

Nižu se promocije knjiga, gostovanja i druženja sa decom, prikupljanje sredstava i kao logičan sled događaja Radica sa svojim suprugom i ćerkom Milicom osniva udruženje koje nosi naziv njene prve knjige pesama “Dobra vila za vas”.
Udruženje radi aktivno od 2011. godine sve do 2014. kada je Milica tragično nastradala u svojoj 24. godini i rad Udruženja prekinut na godinu dana.

Udruženje danas radi svom snagom, uz velike napore i zalaganje kako osnivača, tako i saradnika udruženja i svih ljudi koji žele da pomognu.

Knjige "Dobra vila" i "Anđeli bez krila"

Knjiga “Dobra vila” je nastala uz finansijsku podršku opštine Čukarica, a divne ilustracije su nastale zahvaljujući odeljenju IV3 oš “Svetozar Marković” i nesebičnoj podršci Svetlane Babić i Snežane Sićović.