Donirajte

Udruženje „DOBRA VILA ZA VAS“

je nevladina organizacija, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pomoći i podrške socijalno ugroženoj deci.

Dinarski račun Udruženja "Dobra vila za vas"

Donaciju možete uplati na donatorski račun u Komercijalnoj banci koristeći sledeće podatke:
 

Primalac:
  Udruženje “Dobra vila za vas”, ul. Dvoržakova br. 48/8, 11253 Sremčica, Beograd  
Svrha plaćanja: Donacija za (upišite svrhu donacije)
Broj računa:  205-185375-64

Primer popunjene uplatnice

Devizni račun za donacije iz inostranstva Udruženja "Dobra vila za vas"

Account with instrukcion/Beneficiary s bank

SWIFT-BIC
Name
Street
City, Country

Beneficiary

IBAN/Account Number
Company name
Street
City, Country

KOBBRSBG
Komercijalna banka
Makedonska 29a
11000 Beograd, Republic of Serbia 

Beneficiary

RS35205007080004453586
DOBRA VILA ZA VAS
Dvoržakova 48/8
11000 Beograd, Republic of Serbia