Pomoć porodici sa četvoro dece

Bela Palanka

Poseta porodici čija je kuća stradala u poplavama koje su se desile u januaru u Beloj Palanci.