Humanitarna predstava “Igrale se delije”

Za poplavljena područja, Obrenovac

Poštujući tradiciju svojih predaka deca “Bajke” grade budućnost!
Svoju predstavu daruju deci – članovima udruženja “Dobra vila za vas”.
Ovoga puta, novac smo namenili za Obrenovac – poplavljena područja.