U korak sa teškoćama u razvoju

K.C. Čukarica - 9.maj 2019

Održan je seminar “U KORAK SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU” u organizaciji Centra za ranu intervenciju i edukaciju EDUSFERA. 
Predavači diplomirani defektolog Sanja Krstić i master defektolog Marija Milošević. Zahvaljujemo rukovodstvu K.C. Čukarica na ustupljenom prostoru.