Lideri transformacije društva

Najveća regionalna konferencija o transformaciji društva

Konferencija “Lideri transformacije društva” okuplja predstavnike kompanija, institucija i organizacija koje svojim aktivnostima primenjuju i promovišu principe odgovornog poslovanja ili kreiraju ambijent kako bi ovakvi principi mogli da dobiju širu primenu.

Prvi deo konferencije biće posvećen liderima u dostizanju ciljeva održivog razvoja, dok će u drugom fokus biti na cirkularnoj ekonomiji: upravljanju resursima, izmeni zakona i reciklaži. Cilj je da se u četiri panela pokaže gde je Srbija danas, kojim putem mora da ide i zašto je to važno za društvo u celini. Ovo je idealna prilika da se skrene pažnja na aktuelna pitanja, da se razmene iskustva i znanja i unapredi dijalog između ključnih stejkholdera u ovom sektoru.