Dečija nedelja

OŠ Duško Radović, Sremčica

Ove godine, Dečija nedelja obeležava značajan jubilej, 30 godina Konvencije Ujedinjenih nacija (UN) o pravima deteta, najznačajnijeg međunarodnog dokumenta u oblasti ljudskih prava koji se tiče deteta, kao i najšire prihvaćenog pravnog instrumenta za zaštitu ljudskih prava.Mi smo na svojstven način obeležili Dečiju nedelju sa decom, četvrtacima OŠ Duško Radović u Sremčici. Pravo svakog deteta je da se hrani ispravno. Naš skromni doprinos u vidu zdrave uzine na opštu radost dece upriličili smo u holu škole.