Boravak “Mladost” Bela Palanka

Dnevni boravak za decu i omladinu

Poštovani prijatelji i saradnici našeg udruženja, pred Uskršnje praznike obišli smo naše drugare iz Dnevnog boravka za decu i omladinu “Mladost”u Beloj Palanci. 
Dnevni boravak postoji od 2009.godine. Uslugu Dnevog boravka koriste 15 korisnika sa različitim vrstama smetnji (Down syndrom, Prader-Willi syndrom, autizam, celebralna paraliza…). Za sve korisnike Dnevnog boravka obezbedjen je svakodnevni prevoz (kombi vozilom) od kuće i natrag, ali i jedan obrok-užina. Dnevni boravak otvoren je od 10.00-14.00 h svakog radnog dana. Ova usluga omogućava korisnicima i njihovim roditeljima da budu aktivni učesnici društvenog života. Koncept aktivnosti Dnevnog boravka podrazumeva podršku svakom korisniku sa ciljem dostizanja najvišeg nivoa individualne samostalnosti u praktikovanju svakodnevnih veština. Takodje, usluga Dnevnog boravka pruža korisnicima pozitivno i konstruktivno iskustvo van porodice, a u isto vreme, porodici obezbeđuje slobodno vreme za obavljanje drugih aktivnosti.
Objekat u kome je smešten boravak je nekadašnje porodilište i bolnica u kome su rodjeni roditelji nekih korisnika. Boravak funkcioniše uz podršku opštine ali obzirom da su jedna od najnerazvijenijih opština uvek postoji nešto sto bi moglo da bude bolje. Prostor u kome borave korisnici nije krečen već nekoliko godina a pod je prekriven linoleumom koji je vrlo hladan u zimskim danima. Naše udruženje će u toku leta pokrenuti akciju krečenja i postavljanja odgovarajućeg poda. Budite uz nas jer samo zajedničkim udruženim snagama možemo da ostvarimo ciljl.