Kontakt

Udruženje „DOBRA VILA ZA VAS“

je nevladina organizacija, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pomoći i podrške socijalno ugroženoj deci.

„DOBRA VILA ZA VAS“

adresa sedišta Udruženja:

ul. Dvoržakova br. 48/8 , Sremčica, Beograd