Donirajte

 

DINARSKI RAČUN UDRUŽENJA „DOBRA VILA ZA VAS“

Donaciju možete uplati na donatorski račun u Komercijalnoj banci koristeći sledeće podatke:
 
Primalac:  Udruženje "Dobra vila za vas", ul. Dvoržakova br. 48/8, 11253 Sremčica, Beograd  
Svrha plaćanja: Donacija za (upišite svrhu donacije)
Broj računa:  205-185375-64
 
 

Primer popunjene uplatnice

 

 

DEVIZNI RAČUN ZA DONACIJE IZ INOSTRANSTVA UDRUŽENJA „DOBRA VILA ZA VAS“


Account with instrukcion/Beneficiary s bank
 
SWIFT-BIC   KOBBRSBG
Name           Komercijalna banka
Street   Makedonska 29a
City, Country   11000 Beograd, Republic of Serbia 
     
Beneficiary    
     
IBAN/Account Number     RS35205007080004453586
Company name   DOBRA VILA ZA VAS
Street   Dvoržakova 48/8
City, Country   11000 Beograd, Republic of Serbia