Podela paketića

Beograd, 24.12.2016.

U organizaciji Banke hrane podelili smo 50. paketića, bolesnoj i socijalno ugroženoj deci.