Boravak “Naša Bajka”

Humanitarna predstava

26.maja 2019 doživeli smo pravu bajku u U.K. Vlada Divljan.
Deca boravka “Naša bajka” svoju predstavu daruju deci našeg udruženja.
Zahvaljujemo timu Boravak Naša Bajka i deci učesnicima. 
Hvala što pomažete rad našeg udruženja.