Udruženje „DOBRA VILA ZA VAS“

je nevladina organizacija, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pomoći i podrške socijalno ugroženoj deci.

O nama

Udruženje „DOBRA VILA ZA VAS“ je nastalo iz velike ljubavi, želje i potrebe da se pomogne socijalno ugroženoj deci, bolesnoj deci, porodicama. Osnivač Udruženja je Radica Jovanović, koja kao član Udruženja distrofičara izdaje jednu, potom i svoju drugu knjigu pesama namenjenu deci, i sav prihod od prodaje daruje oboleloj deci. Nižu se promocije knjiga, gostovanja i druženja sa decom, prikupljanje sredstava i kao logičan sled događaja Radica sa svojim suprugom i ćerkom Milicom osniva udruženje koje nosi naziv njene prve knjige pesama “Dobra vila za vas”. Udruženje radi aktivno od 2011. godine sve do 2014. kada je Milica tragično nastradala u svojoj 24. godini i rad Udruženja prekinut na godinu dana. Udruženje danas radi svom snagom, uz velike napore i zalaganje kako osnivača, tako i saradnika udruženja i svih ljudi koji žele da pomognu.

Aktivnosti u 2021.godini

Aktivnosti u 2020.godini